แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

113281
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
247
348
595
108636
9706
19901
113281

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-19 05:13

แรงงานนอกระบบ (ผู้รับงานไปทำที่บ้าน) ได้รับการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและสร้างการรับรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย สสค.ลพบุรี

Post on 12 กุมภาพันธ์ 2561
by pongpanote
ฮิต: 62

0000A8934 

วันนี้ (12 กพ 61) เวลา 11.00 น. สสค.ลพบุรี มอบให้นางสาวทักษพร วงศ์วีระขันธ์

นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นว.แรงงาน ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน

และสร้างการรับรู้ แรงงานนอกระบบ (ผู้รับงานไปทำที่บ้าน) กลุ่มนายมานพ เต็มหัตถ์

ตั้งอยู่เลขที่ 71/6 ม. 7 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ประเภทกิจการ

เย็บผ้าโหล มีสมาชิกจำนวน 10 คน มี นางสงบ เป็นประธานกลุ่ม พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจง

สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน การป้องกันอันตราย

จากการใช้สารเคมีในการทำงาน รวมทั้งสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง