แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128731
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
427
300
727
124676
9761
15395
128731

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:26

สสค.ขอนแก่น ลงพื้นที่ทดสอบกระบวนการ ทำงาน ของแรงงานนอกระบบ (ผู้รับงานไปทำที่บ้าน-งานปะอวน)

Post by pongpanote
on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 13

0000A1023

0000A1024

0000A1025

0000A1026

 

วันที่ 20 มี.ค.61 สสค.ขอนแก่น - ศปข.4 ร่วมประชุม กับ เจ้าหน้าที่จาก

1)กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2)มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

3)องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ลงพื้นที่ทดสอบกระบวนการ ทำงาน ของแรงงานนอกระบบ (ผู้รับงานไปทำที่บ้าน-งานปะอวน) ณ สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อเตรียมดำเนินการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีในการจ้างงานผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย/แรงงานนอกระบบ เข้าร่วมทดสอบ รวม 20 คน

 

 

 

 

สสค.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

Post by pongpanote
on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 11

0000A1022

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางอักษิญา สายมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน หมู่ที่ 2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมที่นำไปร่วมออกหน่วยให้บริการ ได้แก่
1)เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน
2)เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
3)การส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4)แจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์
มีผู้รับบริการจำนวน 152 คน

 

 

 

 

สสค.อำนาจเจริญ ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันและการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญในกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

Post by pongpanote
on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 10

0000A1018

0000A1019

0000A1020

วันที่ 21 มีนาคม 2561
สสค.อำนาจเจริญ มอบหมาย นางสาวนิศากร จินารัตน์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ นางสาวภารดี ทองวร ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวอัจฉราพร บุญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันและการค้ามนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญในกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเย็บผ้าขาวม้าลายปลาไหล ตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ 8 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โดยมีนางสุดตา มาลีรัตน์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกรวม 5 คน
2. กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ 11 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ. โดยมีนางนิ่ม สีบันหา เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกรวม 5 คน
3. กลุ่มเย็บผ้าชุดวอร์มและเสื้อกีฬา ตั้งอยู่ที่ 9 หมู่ 11 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โดยมี นางฉลอง ภูมี เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกรวม 5 คน
พบว่าเป็นการประกอบชิ้นส่วนเสื้อและกางเกง ค่าจ้างตัวๆละ 15-26 บาท และค่าจ้างติดกระดุมเม็ดละ 1 บาท โดยคิดเป็นค่าจ้างวันละ 310 ไปจนถึง 450 บาท/คน ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้านตาม พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

 

 

สสค.พะเยา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมเรื่องการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติดในพื้นที่ ให้แก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 13

0000A1021

 

เวลา 10.00 - 12.00 น.
นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมเรื่องการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานในและนอกระบบ รวมทั้งการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติดในพื้นที่ ให้แก่แรงงานนอกระบบและประชาชน จำนวน 68 คน ณ วัดทุ่งต้นศรี ต.ห้วยลาน อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกระบวนการการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 

สสค.ชัยภูมิ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานภาคเกษตร ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ และแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

Post by pongpanote
on 02 เมษายน 2561
ฮิต: 13

0000A1017

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม เพื่อนำบริการสาธารณะของรัฐไปบริการประชาชน โดยมีนายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน
สสค.ชัยภูมิ ้ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานภาคเกษตร ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ และแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 9 ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นอัตราวันละ 310 บาท ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป