แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

077385
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
273
494
767
71186
13805
25206
77385

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-22 07:52

วันนี้ ( ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑) นางสุทธดา สิงห์ท้วม นว.แรงงานชำนาญการ และนางสาวชนานันท์ ช่างกระโทก นักวิชาการแรงงาน สสค.บุรีรัมย์ ออกตรวจแรงงานนอกระบบ ในงานเกษตรกรรม

Post by pongpanote
on 18 มกราคม 2561
ฮิต: 20

0000A792

วันนี้ ( ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑) นางสุทธดา สิงห์ท้วม นว.แรงงานชำนาญการ

และนางสาวชนานันท์ ช่างกระโทก นักวิชาการแรงงาน สสค.บุรีรัมย์ ออกตรวจแรงงานนอกระบบ

ในงานเกษตรกรรม  ได้ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความรู้

เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเช่น การป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า การป้องกันอุบัติเหตุ

บริเวณที่มีบ่อหรือหลุมขนาดลึก ท่าทางและการขนย้ายผลผลิตการเกษตร การทำงานบนที่สูง ฯลฯ

ซึ่ง พตร.ได้ขอให้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับแรงงานภาคเกษตรด้วยกัน

ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดทั้งแรงงานภาคเกษตรให้ความสนใจ และแสดงความดีใจที่ทราบว่ามีหน่วยงาน

ของ กสร.ที่ให้การคุ้มครองดูแลพวกตน และออกมาให้ความรู้ถึงพื้นที่ เนื่องจากส่วนใหญ่พวกตน

จะไม่ค่อยมีโอกาสได้รับความรู้เรื่องนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์และจะได้นำแนวปฎิบัติที่

พตร.แนะนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและจะไปเผยแพร่ความรู้

ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มแรงงานภาคเกษตรด้วยกันได้ทราบ

17 มกราคม 2561 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สค.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอารยา พลคำมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจและติดตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ดในกลุ่มนอกระบบ

Post by pongpanote
on 18 มกราคม 2561
ฮิต: 17

0000A790

0000A791

17 มกราคม 2561 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สค.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้

นางสาวอารยา พลคำมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจและติดตาม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

ทหาร ตำรวจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ดในกลุ่มนอกระบบ

(ภาคเกษตร) ไร่อ้อย จำนวน 1 แห่ง ณ. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีนายแสวง แวงวัน เป็นเจ้าของไร่ มีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่และมีลูกจ้างทั้งหมด 6 คน

และกิจการโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ บ้านสวนรีสอร์ท มีลูกจ้าง 3 คน สวนปาล์มรีสอร์ท

มีลูกจ้าง 2 คน ผลการตรวจ ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. สสค. พะเยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา

Post by pongpanote
on 18 มกราคม 2561
ฮิต: 12

0000A787

0000A788

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. สสค. พะเยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์

รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา ณ ห้องพรนภา

โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ

(นางวิไล นาไพวรรณ์) ให้ความรู้เรื่อง แนวทางในการวิเคราะห์ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล

แรงงานนอกระบบ ต่อด้วยคณะ Core team จังหวัดพะเยา ให้ความรู้เรื่อง ความสำคัญของการจัดทำ

ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ , ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ : แบ่งกลุ่มระดมสมอง

และสรุป/แนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่

โดยนางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม

วันนี้ (17 ม.ค. 61) เวลา 11.00 น. นายประสพชัย สินธุเสน (สค.ตราด) ได้มอบหมายให้นายญนน์วาที จุฑาวรรธนา (นิติกรชำนาญการ) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 18 มกราคม 2561
ฮิต: 15

0000A789

วันนี้ (17 ม.ค. 61) เวลา 11.00 น. นายประสพชัย  สินธุเสน (สค.ตราด)

ได้มอบหมายให้นายญนน์วาที  จุฑาวรรธนา (นิติกรชำนาญการ) เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบให้แก่แรงงานนอกระบบ ตามโครงการสังคมสร้างสุข

พลังสร้างชาติ ณ ที่ทำการกลุ่มจักสานบ้านคลองโอน ม.4  ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 11.00 น. นายประสพชัย สินธุเสน (สค.ตราด) ได้มอบหมายให้นายญนน์วาที จุฑาวรรธนา (นิติกรชำนาญการ) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบให้แก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 17 มกราคม 2561
ฮิต: 26

0000A785

วันนี้ (17 มกราคม 2561) เวลา 11.00 น. นายประสพชัย  สินธุเสน (สค.ตราด)

ได้มอบหมายให้นายญนน์วาที  จุฑาวรรธนา (นิติกรชำนาญการ) เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบให้แก่แรงงานนอกระบบ ตามโครงการสังคมสร้างสุข

พลังสร้างชาติ ณ ที่ทำการกลุ่มจักสานบ้านคลองโอน ม.4  ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด