แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

077388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
276
494
770
71186
13808
25206
77388

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-22 07:52

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายอำนวย มากทรัพย์ สค. ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดส่งออก เกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ พันธะสัญญา

Post by pongpanote
on 17 มกราคม 2561
ฮิต: 17

0000A779

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายอำนวย มากทรัพย์ สค. ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่

ได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดส่งออก เกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้

พันธะสัญญาของบริษัท ณ ห้องประชุมน้ำพุปลาสด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน

วันที่ 16 มกราคม 2561 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สค. ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ศรีวรรณวงษ์ และนางสาวอารยา พลคำมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

Post by pongpanote
on 16 มกราคม 2561
ฮิต: 20

0000A776

0000A777

0000A778

วันที่ 16 มกราคม 2561 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สค. ร้อยเอ็ด มอบหมายให้

นางสาวบุษบา ศรีวรรณวงษ์ และนางสาวอารยา พลคำมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ออกเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (กลุ่มวิกผม) มีสมาชิก 15 คน

ซึ่งเป็นการเยี่ยมเยียนและส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และสวัสดิการแรงงาน

ตลอดจนสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนของแรงงานนอกระบบ.

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. สค.ขอนแก่น มอบหมายให้นางพิศ ภิรมกิจ นว.แรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการผลิตแหอวน

Post by pongpanote
on 16 มกราคม 2561
ฮิต: 23

0000A774

0000A775

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. สค.ขอนแก่น มอบหมายให้นางพิศ ภิรมกิจ

นว.แรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการผลิตแหอวน

ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

และสถานประกอบกิจการประเภทแหอวน

นโยบาย รมว.รง. นำไปสู่การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการฯ ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2561

Post by pongpanote
on 16 มกราคม 2561
ฮิต: 23

นโยบาย รมว.รง. นำไปสู่การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการฯ ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2561

2561 01 16

กสร. ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับรู้สิทธิประโยชน์ตามนโยบาย รมว.รง. ประจำวันที่ 15 ม.ค. 2561

Post by pongpanote
on 15 มกราคม 2561
ฮิต: 521

กสร. ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับรู้สิทธิประโยชน์ตามนโยบาย รมว.รง. ประจำวันที่ 15 ม.ค. 2561

2561 01 15