แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
418
300
718
124676
9752
15395
128722

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:25

สสค.ตาก ออกตรวจแรงงานนอกระบบภาคเกษตร

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 53

0000A984

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายอำนวย มากทรัพย์ สค.ตาก มอบหมายให้นายวรรณะ สามัคคี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวนันทิชา เชียงเกตุ นักวิชาการแรงงาน

ออกตรวจแรงงานภาคเกษตร ของนางเพชรสมร ไชยนา ตั้งอยู่ที่ 73 หมู่14 ตำบลวังประจบ

อำเภอเมือง จังหวัดตาก ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 10 ไร่ มีลูกจ้างจำนวนทั้งหมด 2 คน

 

 

สสค.เลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 48

0000A982

0000A983

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ วิถีเทพ สค.เลย มอบหมายให้ นางพรพิมล ดรธงขวา

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่

ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสาร

และบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 450 คน

 

 

สสค.พะเยา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ รุ่นที่ 3

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 48

0000A976

0000A977

0000A978

วันที่ 15 มี.ค. 2561  สสค.พะเยา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและคุ้มครองทางสังคม

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

รุ่นที่ 3 โดยได้รับงบบูรณาการจากจังหวัดพะเยา กิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า เดินทางไปศึกษาดูงานการสาธิต

5 กลุ่มอาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ช่วงบ่าย ศึกษาดูงาน

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการกลุ่ม ณ โรงบรรจุผักปลอดภัยชุมชนบ้านดงป่าสัก

ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย อีกทั้ง โรงบรรจุผักฯ ได้ส่งสินค้าจำหน่ายแก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และช่วงเย็น มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 

สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบ แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ อ.ท่าปลา

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 47

0000A979 1

 

0000A980

0000A981

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สค.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางรัตนา เนตรสุวรรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบ

ตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชิวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมส่งเสริม

คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ สาขาอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน (ไม้ไผ่)

ณ เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวน 40 คน 

กคน. จัด โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 - 2565 รุ่นที่ 2

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 50

0000A975

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมาย

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2561 - 2565 รุ่นที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนนุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบของกรม และกำหนดกิจกรรม

โครงการ แผนปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายในของกรม

สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนง.ประกันสังคม ภายนอกกระทรวงแรงงาน

(กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรมส่งเสริมการปกครองฯ,กรมการพัฒนาชุมชน,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,กรมควบคุมโรค)

และองค์กรพัฒนาเอกชน,ผู้แทนนายจ้าง และสภาองค์การนายจ้าง มีผู้เข้าประชุม จำนวน 50 คน

ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.อัมพวา อ.อัมพวา