แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

077389
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
277
494
771
71186
13809
25206
77389

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-22 07:53

วันที่ 11 มกราคม 2561 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย ในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) บรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โครงการเสริมสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน

Post by pongpanote
on 12 มกราคม 2561
ฮิต: 24

0000A770

วันที่ 11 มกราคม 2561 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย

ในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) บรรยายให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

โครงการเสริมสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 

กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคล

(PPE) ในแรงงานนอกระบบ โดยอบรมให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 50 คน 

ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี 

ณ ห้องประชุม อบต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

วันที่ 11 ม.ค. 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค. พะเยา ได้มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.นงคราญ เครือบุญมา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกตรวจแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 12 มกราคม 2561
ฮิต: 23

0000A769

วันที่ 11 ม.ค. 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค. พะเยา ได้มอบหมายให้

น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.นงคราญ เครือบุญมา

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกตรวจแรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอภูซาง

จำนวน 2 กลุ่ม 55 คน จำแนกเป็นแรงงานภาคเกษตรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จำนวน 1 กลุ่ม 9 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 6 คน และผู้รับงานฯ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกล้วย

จำนวน 1 กลุ่ม 46 คน เป็นหญิง 46 คน อีกทั้งสำนักงานฯ

ได้มอบคู่มือความปลอดภัยแรงงานนอกระบบให้ด้วย

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา13.30 น.นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สค.ชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด กรง.ชัยภูมิ ประชุมกับผู้นำชุมชนตำบลบ้านเพชร และจนท.ของเทศบาลฯ

Post by pongpanote
on 12 มกราคม 2561
ฮิต: 28

0000A766

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา13.30 น.นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สค.ชัยภูมิ

พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด กรง.ชัยภูมิ ประชุมกับผู้นำชุมชนตำบลบ้านเพชร

และจนท.ของเทศบาลฯ อ.ภูเขียว จ.ชย. ณ สำนักงานเทศบาลฯ โดย สค.ชย.

ได้ชี้แจงภารกิจ ด้านความปลอดภัยฯการฝึกซ้อมดับเพลิงฯสถานที่ราชการ

การเป็นหน่วยฝึก (ของเทศบาล) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

รวมทั้งการคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบ

วันที่ 11 มกราคม 2561 สสค. อุดรธานี โดยนางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สค.อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี

Post by pongpanote
on 12 มกราคม 2561
ฮิต: 24

0000A767

0000A768

วันที่ 11 มกราคม 2561 สสค. อุดรธานี โดยนางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สค.อุดรธานี

พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัย

และสุขภาพอนามัยดี  กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน

และการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคล (PPE) ในแรงงานนอกระบบ โดยอบรมให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ

จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม อบต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การอบรมในครั้งนี้

ได้รับงบประมาณจากจังหวัดอุดรธานี  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรม

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00-15.00 น. สสค. ประจวบคีรีขันธ์ ได้บูรณาการกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานในการให้ความรู้ตามภารกิจของสำนักงาน แก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 12 มกราคม 2561
ฮิต: 21

0000A765

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00-15.00 น. สสค. ประจวบคีรีขันธ์

ได้บูรณาการกับหน่วยงานกระทรวงแรงงานในการให้ความรู้ตามภารกิจของสำนักงาน

แก่แรงงานนอกระบบ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ในโครงการนัดพบแรงงาน

ณ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม

ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานจำนวน 36 คน