แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
430
300
730
124676
9764
15395
128734

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:26

ศปข.4 (อุดรธานี) ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมกันออกแบบปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 43

0000A966

วันที่ 12 มี.ค. 61 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศปข.4 (อุดรธานี) ร่วมกับ สสค.อุดรธานี

และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย

ณ บ้านโสกแก - คำเจริญ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 30 คน

ในการนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมกันออกแบบปรับปรุงสภาพการทำงาน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้

1. ออกแบบตะแกรงครอบบริเวณจุดหมุนจุดเหวี่ยงเครื่องคั่วถั่ว

2.ออกแบบแผ่นกั้นความร้อนบริเวณเตาแก๊สเครื่องคั่วถั่ว

3.แนะนำซ่อมบำรุงปลั๊กไฟและสายไฟที่ชำรุด

4.แนะนำท่าทางการทำงานที่ลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ

ในการนี้ ศปข.4 ร่วมกับ สสค.อุดรธานี และสพร.18 อุดรธานี จะร่วมกันสนับสนุน/บริจาค

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มดังกล่าว

 

 

สสค.พะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบาย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 43

0000A965

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา

เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบาย

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา)

ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ในการนี้เป็นการเตรียมหลักสูตร

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในระดับพื้นที่(ตำบล) ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

 

 

แรงงานนอกระบบได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561

Post by pongpanote
on 12 มีนาคม 2561
ฮิต: 72

แรงงานนอกระบบได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561

2561 03 05 09

สสค.พิจิตร ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานลูกจ้างในแรงงานนอกระบบภาคเกษตร (โร่อ้อย)

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 44

0000A964

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายเกริกไกร นาสมยนต์ สค.พิจิตร  มอบหมาย

ให้นางมนัสเนตร ดิษปาน นว.ชำนาญการ และนางมิ่งขวัญ ภู่อ่ำ นว.ชำนาญการ 

ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานลูกจ้างในโร่อ้อย หมู่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง

จังหวัดพิจิตร พบลูกจ้าง 24 คน ไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก

แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

 

 

สสค.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และผู้นำชุมชน

Post by pongpanote
on 12 มีนาคม 2561
ฮิต: 55

0000A962

0000A963

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางสาวสุนัน  เพชรชู สค.อุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายทัศนะ ธรรมศีลบัญญัติ

และนางสาวอรสา จัทรา เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โดย ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์ งานในหน้าที่ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

และผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี