แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

077396
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
494
778
71186
13816
25206
77396

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-22 07:55

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา10.45 น. นายวิชญมิตรโรจนดิฐ์ สค.ชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงาน กรง.ชัยภูมิ ออกไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย ด้านคุ้มครองแรงงาน และยาเสพติด แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 11 มกราคม 2561
ฮิต: 27

0000A758

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา10.45 น. นายวิชญมิตรโรจนดิฐ์ สค.ชัยภูมิ

ร่วมกับหน่วยงาน กรง.ชัยภูมิ ออกไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย ด้านคุ้มครองแรงงาน และยาเสพติด

แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ (ภาคเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มOTOB)

ตำบลนาหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายประภาส ศิลปรัศมี สค.กาญจนบุรีได้มอบหมายให้ นางรุ้งทอง สมบัติเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วย นายมงคล ศรีนวล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบแรงงานนอกระบบกรณีผู้รับงานไปทำที่บ้าน

Post by pongpanote
on 11 มกราคม 2561
ฮิต: 19

0000A757

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายประภาส ศิลปรัศมี สค.กาญจนบุรีได้มอบหมายให้

นางรุ้งทอง  สมบัติเจริญ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วย นายมงคล ศรีนวล

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน (ตามนโยบายSafety  Thailand) ณ ที่ทำการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนท่าทุ่งนา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

และเข้าตรวจสอบแรงงานนอกระบบกรณีผู้รับงานไปทำที่บ้าน ณ บ้าน นางบำรุง จันทะเอหมู่ที่ 8

ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรับงานมาทำที่บ้านเกี่ยวกับการทำสมุนไพร

ตากแห้งส่งสถานประกอบการ

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สค. แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

Post by pongpanote
on 11 มกราคม 2561
ฮิต: 21

0000A753

0000A754

วันที่ 10 มกราคม 2561 นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล สค. แม่ฮ่องสอน

มอบหมายให้นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านประตูเมือง

หมู่3 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ แรงงานเด็ก

กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

พร้อมทั้งนำสิ่งของเครื่องใช้มอบให้กับประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว

วันที่ 10 มค. 61 พนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงาน สสค. พิษณุโลก ดำเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ ในกิจการไร่อ้อย กลุ่มเย็บกระเป๋าสตรีและการด้นผ้าด้วยมือ

Post by pongpanote
on 11 มกราคม 2561
ฮิต: 24

0000A750 1

วันที่  10 มค. 61 นางสาวกุลสิรา  แก้วสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สสค.พิษณุโลก

ดำเนินการสำรวจข้อมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มเย็บกระเป๋าสตรีและการด้นผ้าด้วยมือ

ในพื้นที่ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน 1 กลุ่ม มีจำนวนสมาชิก 13 คน

0000A752

วันที่  10 มค. 61 พนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงาน สสค. พิษณุโลก

ดำเนินการตรวจแรงงานนอกระบบ ในกิจการไร่อ้อย ในพื้นที่ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้าง 40 คน โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคเกษตร

และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในภาคเกษตร ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก

แรงงานบังคับ และไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด