แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128729
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
425
300
725
124676
9759
15395
128729

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:26

กคน. ร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง สถานการณ์และทิศทาง การเคลื่อนย้ายประชากรแรงงานและการเคลื่อนย้ายเพื่อการศึกษาในอาเซียน

Post by pongpanote
on 12 มีนาคม 2561
ฮิต: 50

0000A955

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองคุ้มแรงงานนอกระบบ มอบหมายให้ ร.อ.จักรทิพย์ กล่ำเสือ ร.น.

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง สถานการณ์และทิศทาง

การเคลื่อนย้ายประชากรแรงงานและการเคลื่อนย้ายเพื่อการศึกษาในอาเซียน ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า

ชั้น 12 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ศปข. 4 (อุดรธานี) ให้ความรู้เรื่อง “การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ในแรงงานนอกระบบ"

Post by pongpanote
on 12 มีนาคม 2561
ฮิต: 51

0000A954

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี)

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

ในแรงงานนอกระบบ" ซึ่งจัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในโครงการ

เสริมสร้างสังคมเพื่อขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี ณ อำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบให้มีความปลอดภัย

ในการทำงาน เพื่อให้แรงงานได้ทราบข้อปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัย มีการป้องกันอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

 

 

แรงงานนอกระบบ ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561

Post by pongpanote
on 05 มีนาคม 2561
ฮิต: 63

แรงงานนอกระบบ ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561

2561 02 26 03 02

สสค.หนองคาย สอดแทรกเนื้อหาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ประชาชน ณ เวทีเสวนาแบบไทยนิยม ยั่งยืน

Post by pongpanote
on 12 มีนาคม 2561
ฮิต: 48

0000A953

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สค.หนองคาย มอบให้นายณรรฐพล สมอุดม

นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อสังเกตการณ์การจัดเวทีเสวนาแบบไทยนิยม ยั่งยืน

ณ หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 บ้านทรายทอง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย  โดยได้สอดแทรกเนื้อหาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ประชาชน

ในคราวเดียวกันด้วย ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดในวันนี้ จำนวน 142 คน

 

 

สสค.พะเยา ร่วมเสวนา ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกระบวนการป้องกันปัญหาแรงงานในชุมชน ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่ผ่านมาและอนาคต

Post by pongpanote
on 05 มีนาคม 2561
ฮิต: 64

0000A952

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา

ได้ร่วมเสวนา ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกระบวนการป้องกันปัญหาแรงงานในชุมชน

ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบที่ผ่านมาและอนาคต

(การส่งเสริม/การคุ้มครอง/การพัฒนา) รุ่นที่ 6 จำนวน  50 คน ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์

อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ

จากงบยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561