แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128727
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
423
300
723
124676
9757
15395
128727

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:26

สสค.สมุทรสาคร สร้างการรับรู้แก่แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตร เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Post by pongpanote
on 26 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 63

สสค.สมุทรสาคร สร้างการรับรู้แก่แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตร เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0000A943

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ร่วมการสัมมนา "จรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน"

Post by pongpanote
on 26 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 78

0000A941

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

มอบหมายให้ ร.อ.จักรทิพย์ กล่ำเสือ ร.น. ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมการสัมมนา "จรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน" ครั้งที่ 2  จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานอาชีพ 

เพื่อเผยแพร่จรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน   ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย

สภานายจ้างแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรประชากรข้ามชาติ  เครือข่ายสหภาพแรงงาน

นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้าน  ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพฯ

 

 

สสค.พิษณุโลก ออกตรวจตามแผนบูรณาการการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ โดยตรวจแรงงานนอกระบบภาคเกษตร

Post by pongpanote
on 26 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 61

0000A942

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวกุลสิรา  แก้วสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ร่วมออกตรวจตามแผนบูรณาการการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก

แรงงานบังคับ โดยตรวจแรงงานภาคเกษตร ประเภทไร่อ้อย ในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

จำนวน 3 แห่ง มีลูกจ้างทั้งหมดจำนวน 60 คน ซึ่งจากการตรวจแรงงานดังกล่าว ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก 

แรงงานบังคับ  แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่อย่างใด

 

 

สสค.สิงห์บุรี บรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้แก่แรงงานนอกระบบ (ผู้รับงานไปทำที่บ้าน)

Post by pongpanote
on 26 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 61

0000A940

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวพรประไพ อัศวเหม สค.สิงห์บุรี

บรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างการรับรู้แก่แรงงานนอกระบบ (ผู้รับงานไปทำที่บ้าน) กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า

ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  ผลิตเป็นสินค้า otop ชุมชน สมาชิกจำนวน 25  คน

มีนางนิภาพร เล่าเต็ก เป็นประธานกลุ่ม 

ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ