แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

077381
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
269
494
763
71186
13801
25206
77381

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-22 07:51

วันที่ 5 มกราคม 2561 นางสาวนงนุช จิตรปฏิมา สค.นนทบุรี ได้มอบหมาย ให้นางฐิติพัชร์ เกษมศุภกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอไทรน้อยประจำเดือนมกราคม 2561

Post by pongpanote
on 08 มกราคม 2561
ฮิต: 20

0000A731

0000A732

วันที่  5 มกราคม 2561 นางสาวนงนุช จิตรปฏิมา สค.นนทบุรี ได้มอบหมาย

ให้นางฐิติพัชร์ เกษมศุภกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับกำนัน

ผู้ใหญ่บ้านอำเภอไทรน้อยประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกม.แรงงานนอกระบบแก่กำนัน

ผู้ใหญ่บ้านในการประขุมครั้งนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมจำนวน 220 คน

สำนักงานฯได้ประสานขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ในพื้นที่ทราบและให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจแรงงานนอกระบบต่อไป

วันที่ 5 มกราคม 2561 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) ร่วมกับ สสค.นครพนม ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคอีสานตอนบน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนครพนม จัดนิทรรศการ ด้านความปลอดภัยในโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ

Post by pongpanote
on 08 มกราคม 2561
ฮิต: 19

0000A728

0000A729

0000A730

วันที่ 5 มกราคม 2561 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี)

ร่วมกับ สสค.นครพนม ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคอีสานตอนบน

และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนครพนม จัดนิทรรศการ

ด้านความปลอดภัยในโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดนครพนม

ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในพิธี

และรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน)

ให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรม ไอโฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โดยในงานนอกจากการจัดนิทรรศการแล้วยังมีการสาธิตการใช้เครื่อมมือในการตรวจความปลอดภัย

แก่แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้ารับการทดสอบ

เครื่องมือตรวจความปลอดภัย อาทิ เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น

และเครื่องตรวจวัด แสง เสียง เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน

วันที่ 5 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น.นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา ได้มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.นงคราญ เครือบุญมา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกตรวจแรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ

Post by pongpanote
on 08 มกราคม 2561
ฮิต: 21

0000A727

วันที่ 5 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา ได้มอบหมายให้

น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.นงคราญ เครือบุญมา

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  ออกตรวจแรงงานนอกระบบในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ

จำนวน 2 แห่ง 27 คน จำแนกเป็นแรงงานภาคเกษตร จำนวน 1 แห่ง 11 คน เป็นชาย 3 คน

หญิง 8 คน และผู้รับงานฯ จำนวน 1 แห่ง 16 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 15 คน อีกทั้งสำนักงานฯ

ได้มอบคู่มือความปลอดภัยแรงงานนอกระบบให้ด้วย