แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128721
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
417
300
717
124676
9751
15395
128721

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:25

สสค.พะเยา ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ แก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 26 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 60

0000A931

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.  นางนิลวรรณ  ระพิพงษ์ สค.พะเยา

ได้ร่วมเปิดการฝึกอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมชี้แจงภารกิจ

และการให้บริการต่างๆของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ สสค.พะเยาได้ให้ความรู้ด้านการคุ้มครอง

ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้กับผู้เข้ารับการฝึก รุ่นที่ 1 หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้

จากกระดาษ ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่  17 (บ้านสันทราย) ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา จำนวน 16 คน โดยมีสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 

สสค. ลพบุรี สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิของลูกจ้างทำงานบ้าน แก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 26 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 53

0000A930

วันนี้ (20 กพ 61) เวลา 13.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.ลพบุรี มอบหมายให้นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน ตรวจการใช้แรงงานเด็ก

ที่ร้าน รจนาขนมไทย ตั้งอยู่เลยที่ 27/68 ถ.บ้านป้อม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี มี นางสาวรจนา รอดภัย

เป็นเจ้าของกิจการ ประกอบกิจการทำขนมหวาน มีลูกจ้าง 1 คน สัญชาติเมียนมาร์ อายุ 17 ปี ชื่อ

นางสาว เค เค มื่อ ทำงานในหน้าที่ ทำงานบ้าน ซึ่งได้แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ตามมาตรา 45 ต่อ สสค.ลพบุรีแล้ว ทั้งนี้นายจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) แล้ว

พนักงานตรวจแรงงานได้แนะนำข้อกฏหมายรวมทั้งสิทธิของลูกจ้างทำงานบ้านให้นายจ้างเข้าใจ

 

 

สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 20 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 80

0000A926

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางทัดดาว วงษ์ทัต สค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์

ของแรงงานนอกระบบ ตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ

ณ วัดคุ้งตะเภา หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

0000A927

0000A928

0000A929

แรงงานนอกระบบ ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

Post by pongpanote
on 20 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 107

แรงงานนอกระบบ ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

2561 02 20

สสค.อ่างทอง ร่วมสังเกตการณ์ แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน (เย็บถุงผ้า) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทน เป็นเงินรวม 183,900 บาท

Post by pongpanote
on 20 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 88

0000A924

0000A925

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สสค.อ่างทอง ได้มอบหมาย นายวินิจฉัย ประศาสน์วินิจฉัย นิติกรชำนาญการ

ไปร่วมสังเกตการณ์ กรณีที่ศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกคู่ความมาไกล่เกลี่ยคดี

กรณีนางดลชนก กลิ่นบำรุง และพวกรวม 14 คน ที่เป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

(เย็บถุงผ้า) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสาวอาภาศิริ เนียมพัน ผู้ว่าจ้าง จำเลย โดยยื่นฟ้อง

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทน เป็นเงินรวม 183,900 บาท

แต่ปรากฏว่าจำเลยไม่มาศาล ซึ่งศาลได้นัดครั้งต่อไปในวันที่ 19 มีนาคม 2561 สำหรับคดีอาญา

สสค.อ่างทอง ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าโมกไว้แล้ว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกหมายจับของพนักงานสอบสวน