แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

128720
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
416
300
716
124676
9750
15395
128720

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-23 21:25

แรงงานนอกระบบ ได้รับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ได้รับการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

Post by pongpanote
on 16 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 1017

 แรงงานนอกระบบ ได้รับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ได้รับการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

2561 02 16

แรงงานนอกระบบได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาคเกษตรกรรมและความปลอดภัยในการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง โดย สสค.กาฬสินธุ์

Post by pongpanote
on 16 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 75

0000A917

0000A918

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ุ 2561 นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สค.กาฬสินธุ์ นางสาวพูนสุข  พินรัตน์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจแรงงานภาคเกษตรกรรม จำนวน 2 แห่ง  ลูกจ้างจำนวน 13 คน

ณ อำเภอห้วยผึ้งจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาคเกษตรกรรมและความปลอดภัย

ในการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และตรวจเยี่ยมกลุ่มแกะสลักหินหมู่ที่ 13 อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

จำนวน 5 กลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 13 คน เพื่อชี้แจงและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อปัองกันอันตรายจากการทำงาน

 

 

แรงงานนอกระบบภาคเกษตร (ไร่มันเทศ) ได้รับการสร้างการรับรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน การ ใช้แรงงานเด็ก และด้านความปลอดภัยฯ โดย สสค. ชัยภูมิ

Post by pongpanote
on 16 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 74

0000A911

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สสค.ชัยภูมิ มอบหมายให้พนักงานตรวจฯ ดำเนินการตรวจฯและสร้างการรับรู้

ด้านคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก และด้านความปลอดภัยฯ แก่แรงงานนอกระบบ ภาคเกษตร

ไร่มันเทศ จำนวนลูกจ้าง 6คน  ม.5 ต.ท่าหินโงม จ.ชัยภูมิ

 

 

 

 

สสค.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้สิทธิหน้าที่แรงงานนอกระบบ กลุ่มเย็บผ้าโหล

Post by pongpanote
on 16 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 87

0000A914

0000A915 

0000A916


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00-12.00 น. สค.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีเปิดการฝึกอาชีพหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กลุ่มเย็บผ้าโหลในอำเภอลืออำนาจ ฝึกยกระดับฝีมือเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้า โดยรอง ผวจ.อำนาจเจริญ

(นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร) เป็นประธานในพิธีเปิด สค.อำนาจเจริญ ได้บรรยายความรู้สิทธิและหน้าที่ตาม

พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 ผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คน

ดำเนินการโดย สนง.แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 

สสค.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยให้คำปรึกษาด้านแรงงานแก่แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร

Post by pongpanote
on 16 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 76

0000A909

0000A910

วันที่ 15. กุมภาพันธ์ 2561 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สค.ร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้

นางสาวอารยา พลคำมาก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสุดารัตน์ อนุไพร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ให้คำปรึกษาด้านแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ

ในกลุ่มแรงงานภาคเกษตร จำนวน ๕๕ คน