แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

077391
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
279
494
773
71186
13811
25206
77391

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-22 07:53

วันนี้ 27 ธันวาคม 2560 สค.อ่างทอง ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี ของประชาชน กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 28 ธันวาคม 2560
ฮิต: 26

0000A710

0000A711

วันนี้ 27 ธันวาคม 2560 สค.อ่างทอง ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี

ของประชาชน กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบ

(กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดอ่างทองแบบบูรณาการ

มีกลุ่มแรงงานนอกระบบทำงานจักสานเข้าร่วมอบรม จำนวน 51 คน ในการนี้นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองบรรยายสร้างการรับรู้ในการดูแลสุขภาพ

และความปลอดภัยในการทำงานในเชิงการป้องกัน และ
- นางพรรัศมิ์ บัวสาย เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- เจ้าหน้าที่อาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) โรงพยาบาลอ่างทอง บรรยายเรื่อง แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และตรวจสุขภาพพร้อมกิจกรรมการทดสอบร่างกายทางการยศาสตร์
- เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 40
- เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง บรรยายเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ

วันที่ 27 ธ.ค. 60 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศปข.4 (อุดรธานี) เข้าร่วมประชุมการเสริมสร้างบทบาทเครือข่าย เฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานประกอบการ/ภาคแรงงานนอกระบบ ได้แก่ งานเกษตรกรรม ผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยมีอาสาสมัครแรงงาน 156 ตำบล

Post by pongpanote
on 28 ธันวาคม 2560
ฮิต: 23

0000A709

วันที่ 27 ธ.ค. 60 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศปข.4 (อุดรธานี) พร้อมด้วย

นางทิพยาภา สุวรรณโคตร เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 และได้สร้างการรับรู้การขับเคลื่อน Safety Thailand

โดยนำวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน และการเสริมสร้างบทบาทเครือข่าย

เฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานประกอบการ/ภาคแรงงานนอกระบบ ได้แก่ งานเกษตรกรรม

ผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยมีอาสาสมัครแรงงาน 156 ตำบล 156 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 สค.อำนาจเจริญ มอบหมายนายสมชาย พิเศษ นว.ชำนาญการ และนายพงศ์สวัสดิ์ คำมุลตรี จนท.ธุรการ ตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร

Post by pongpanote
on 28 ธันวาคม 2560
ฮิต: 23

0000A705 

สสค.อำนาจเจริญ ตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 สค.อำนาจเจริญ มอบหมายนายสมชาย พิเศษ นว.ชำนาญการ

และนายพงศ์สวัสดิ์ คำมุลตรี จนท.ธุรการ ตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร

ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2557 โดยตรวจแรงงานในไร่อ้อย

ณ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พบนายจ้างเจ้าของไร่อ้อยจ้างแรงงาน

จำนวน 4 ราย ลูกจ้างรายละ 4-5 คน รวม 18 คน ค่าจ้างตัดอ้อยมัดละ 4 บาท

รายได้รวมเฉลี่ยวันละ 480-600 บาทต่อคน ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน.

วันนี้ ( 27 ธันวาคม 2560 ) เวลา 09.00 น. นายอัครินทร์ ธารีฉันไพศาล สค.ยะลา ร่วมประชุมและนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานถ่ายทอดให้บัณฑิตแรงงานได้รับทราบ

Post by pongpanote
on 28 ธันวาคม 2560
ฮิต: 20

0000A707

0000A706

วันนี้ ( 27 ธันวาคม 2560 ) เวลา 09.00 น. นายอัครินทร์ ธารีฉันไพศาล สค.ยะลา

ร่วมประชุมและนำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานถ่ายทอดให้บัณฑิตแรงงานได้รับทราบ เพื่อช่วยปฎิบัติงานในส่วน

ที่สามารถช่วยเหลือได้ และให้ความรู้เรื่องความปลอดภ้ยในการทำงาน เรื่องแรงงานนอกระบบ

และมอบของขวัญแก่บัณฑิตแรงงานในเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบนำโดย นางณัฐนรี แก้ววังปา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ กคน. ร่วมกับ สสค.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และศปข.1 (พระนครศรีอยุธยา) ได้ลงสำรวจพื้นที่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา

Post by pongpanote
on 28 ธันวาคม 2560
ฮิต: 19

0000A703

0000A704

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบนำโดย นางณัฐนรี แก้ววังปา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ กคน.

ร่วมกับ สสค.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และศปข.1 (พระนครศรีอยุธยา) ได้ลงสำรวจพื้นที่ใน

จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ จำนวน 5 กลุ่ม

มีสมาชิกจำนวน 95 คน ่และช่วงบ่ายลงพื้นที่จ.สระบุรี  กลุ่มโอท็อป ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง 

เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน การป้องกันโรคจากการทำงาน และอัคคีภัย รวมถึงส่งเสริมในเรื่องการรวมกลุ่ม

และการออม โดยกลุ่มต้องการทราบสิทธิประกันสังคม ม.40