แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

141282
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
345
2404
136380
9457
12855
141282

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 03:20

แรงงานนอกระบบ ได้รับการชี้แจงการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน โดย สสค.สมุทรสาคร

Post by pongpanote
on 15 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 74

0000A905

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล สค.สมุทรสาคร มอบหมายให้

นางสาวมนรัตน์ โทนแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นายคัมภีร์ ศรีทอง

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวปทุมรัตน์ อินทรสุวรรณ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว และเครือข่ายกลุ่มสวนฝรั่งและลำไย

ตรวจแรงงานนอกระบบในงานเกษตรกรรม ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

นายจ้างจำนวน 3 ราย ในงานเกษตรสวนฝรั่งและลำไย มีลูกจ้าง 18 คน นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน

วันละ 310-500 บาท โดยจ้างตามลักษณะงานตามช่วงฤดูกาล คือ งานห่อผลฝรั่ง ขุดดินร่องน้ำ ตัดผล

โดยจ่ายค่าจ้างทุกวันหลังเลิกงาน ผลการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้อง

ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ไม่พบการจ้างแรงงานเด็ก

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยในการทำงานให้แก่นายจ้างลูกจ้าง

 

 

สสค.จันทบุรี สร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัย และสิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างคุ้มครองแรงงาน แก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 15 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 74

0000A903

0000A904

สสค.จันทบุรี สร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัย และสิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างคุ้มครองแรงงาน

แก่แรงงานนอกระบบ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายโสภาคย์ สัมนานนท์ สค.จันทบุรี

มอบหมายนางพิชญา บรรจงอักษร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวสงกรานต์ สามารถชัย

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการบรรยายความรู้ "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑"

"กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.๒๕๕๗" และ "กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน" ให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มแรงงานประมงทะเล

จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ปากน้ำแขมหนู ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

 

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ได้รับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ คุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน โดย สสค.ชัยภูมิ

Post by pongpanote
on 14 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 71

0000A902

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิชญมิตร โรจนดิษฐ์ สค.ชัยภูมิ มอบหมายให้นางลมหวล วัฒนากลาง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน 

ความปลอดภัยในการทำงาน แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ในการประชุมเครือข่าย (แรงงานนอกระบบ)

เพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน

 

 

 

เครือข่ายแรงงานนอกระบบได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

Post by pongpanote
on 14 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 954

เครือข่ายแรงงานนอกระบบได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

2561 02 14 1