แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

101921
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
225
524
5578
91193
18247
20094
101921

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-25 11:56

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สสค.ลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน ร่วมชุดตรวจบูรณาการ กระทรวงแรงงาน ตรวจแรงงานภาคเกษตร

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 35

0000A805

0000A806

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สสค.ลพบุรี ได้มอบหมายให้

นายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน ร่วมชุดตรวจบูรณาการ กระทรวงแรงงาน

ประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด

ประกันสังคม พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ปกครองอำเภอชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่ทหาร

ได้ตรวจดังนี้

1. แรงงานภาคเกษตร จำนวน 4 แห่ง

1.1 นายธนิษฐ์ พุทธคง มีลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา จำนวน 4 คน

ขออนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการ กระทำผิดกฎหมาย

1.2 นายสุวรรณ์ สีสวย มีลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา จำนวน 9 คน

ขออนุญาติทำงานถูกต้อง ไม่พบการ กระทำผิดกฎหมาย

1.3 นายสวัสดิ์ แหยมทอง มีลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา จำนวน 7 คน

ขออนุญาติทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

1.4 นาวสาวภาวินี จันทร์ประสาท มีลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา จำนวน 7 คน

ขออนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

 

 

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางสาวสุนัน เพชรชู สค.อุทัยธานี ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และผู้นำชุมชน

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 33

0000A804

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางสาวสุนัน  เพชรชู สค.อุทัยธานี ได้มอบหมายให้

นางสาวอรสา จันทรา เจ้าพนักงานแรงงาน และนางสาววิชุดา สอนปาน

เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน

โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี

โดย ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์ งานในหน้าที่ แก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

และผู้นำชุมชน จำนวน 70 คน และนักเรียน จำนวน 20 คน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

 

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ไปสำรวจพื้นที่ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดลำปาง ได้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านฮักน้ำจาง

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 33

0000A800

0000A801

วันที่ 19 มกราคม 2561 นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ได้ไปสำรวจพื้นที่ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดลำปาง ได้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์

บ้านฮักน้ำจาง อ.แม่ทะ กลุ่มทำดอกไม้(ผู้สูงอายุ) และกลุ่มเย็บรองเท้าเด็กจากเศษผ้า

อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อจะดูความเหมาะสมในการนำแรงงานนอกระบบของจังหวัดพะเยา

ไปศึกษาดูงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดพะเยา เป็นรุ่นที่ 3

จำนวน 50 คน ทั้งนี้ มีนายสุวรรณ สวัสดิ์มูล ชพ.รก.สสค.ลำปาง ให้การต้อนรับและพาไปเยี่ยมชม

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10-11.00 น. สค.อำนาจเจริญ มอบหมาย นางสาวนิศากร จินารัตน์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ บรรยายความรู้ หัวข้อ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน"

Post by pongpanote
on 22 มกราคม 2561
ฮิต: 33

0000A802

0000A803

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 10-11.00 น. สค.อำนาจเจริญ มอบหมาย

นางสาวนิศากร จินารัตน์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ บรรยายความรู้

หัวข้อ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน" ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชารัฐ

หมู่ 7 บ้านดงมะยาง ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ให้แก่ตัวแทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

กิจกรรมส่งสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จัดโดย สนง.จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ

กสร. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 12 - 19 ม.ค. 2561

Post by pongpanote
on 19 มกราคม 2561
ฮิต: 46

กสร. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ  ระหว่างวันที่ 12 - 19 ม.ค. 2561

2561 01 12 19