แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

141286
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
345
2408
136380
9461
12855
141286

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 03:21

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

Post by pongpanote
on 17 มกราคม 2561
ฮิต: 61

0000A783

0000A784

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมี นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ในการกำหนดกิจกรรม

โครงการและแผนปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดทิศทาง

การดำเนินงานในระยะ ๕ ปี ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนผู้จ้างงาน

ผู้รับงานฯ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ หน่วยงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ วัน การประชุมประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น

เพื่อนำมากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบต่อไป

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย ประตูน้ำ ราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที้ 17 มกราคม 2561 นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สค.นครนายก และนางสาวอัชรา พัชอัย เจ้าพนักงานแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มไม้กวาด

Post by pongpanote
on 17 มกราคม 2561
ฮิต: 37

0000A782

วันที้ 17 มกราคม 2561  นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สค.นครนายก

และนางสาวอัชรา พัชอัย เจ้าพนักงานแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มไม้กวาด หมู่ 6 บ้านม่วง อ.ปากพลี จ.นครนายก ตามโครงการขยายโอกาส

การมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก

ซึ่งได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์กฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน

โดยมีนางยุพิน พานทอง กำนันโคกกรวด ผู้ประสานงาน

วันที่ 17 มกราคม 2561 สสค. ชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกไปประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย ด้านคุ้มครองแรงงาน และยาเสพติด แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 17 มกราคม 2561
ฮิต: 62

0000A781

วันที่ 17 มกราคม 2561 สสค. ชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกไปประชาสัมพันธ์

สร้างการรับรู้ จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย ด้านคุ้มครองแรงงาน และยาเสพติด

แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ (ภาคเกษตร และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มOTOP)

ตำบลช่องสามหมอ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

นโยบาย รมว.รง. นำไปสู่การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการฯ ประจำวันที่ 17 ม.ค. 2561

Post by pongpanote
on 17 มกราคม 2561
ฮิต: 62

นโยบาย รมว.รง. นำไปสู่การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการฯ ประจำวันที่ 17 ม.ค. 2561

2561 01 17

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายประภาส ศิลปรัศมี สค. กาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นางรุ้งทอง สมบัติเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายมงคล ศรีนวล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร

Post by pongpanote
on 17 มกราคม 2561
ฮิต: 73

0000A780

วันที่ 16  มกราคม 2561 นายประภาส ศิลปรัศมี สค. กาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ 

นางรุ้งทอง  สมบัติเจริญ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายมงคล ศรีนวล

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรการปลูกกล้วย

และจำหน่ายผลิตผลกล้วยน้ำหว้าและปลูกดีปลีตากแห้งจำหน่ายโดยมีลูกจ้าง 2 คน

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ.

ณ บ้านวังปลาหมู หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี