แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

101917
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
221
524
5574
91193
18243
20094
101917

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-25 11:55

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สสค. ระยอง ได้ร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง การเข้าถึงสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ในงานวันคนพิการตำบลตะพง

Post by pongpanote
on 26 ธันวาคม 2560
ฮิต: 40

 0000A686

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สสค. ระยอง ได้ร่วมเสวนาหัวข้อเรื่อง

การเข้าถึงสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน

ในงานวันคนพิการตำบลตะพง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง มีผู้พิการ ผู้สูงวัย

และแรงงานภาคเกษตรเข้าร่วมรับฟัง 350 คน และในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ได้ร่วมงานวันคนพิการจังหวัดระยอง กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดระยอง โดยจัดนิทรรศการแจกสื่อและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านคุ้มครอง

แรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและแรงงานภาคเกษตร จำนวน 600 คน

ในวันนี้ (25 ธันวาคม 60) นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สค. ยะลา มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรปฏิบัติการ และนายสมพงศ์ รักสถาน นว.ปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 26 ธันวาคม 2560
ฮิต: 38

0000A684

0000A685

ในวันนี้ (25 ธันวาคม 60) นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สค. ยะลา มอบหมายให้

นางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรปฏิบัติการ และนายสมพงศ์ รักสถาน นว.ปฏิบัติการ

เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยการบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ กลุ่มผู้สูงวัยใจสู้

“กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพะยา

ต.ลำพะยา อ.เมือง จ. ยะลา ซึ่งมีสมาชิกที่เกิดจากการรวมกลุ่มจำนวน 15 คน

ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน

ให้สมาชิกของกลุ่มทราบเบื้องต้นแล้ว

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สค.อุดรธานี พร้อมด้วยนางตวงพร พนมภูมิ และนางหทัยชนก ผลบุญ นว.แรงงานชำนาญการ และผอ.ศปข.4. ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย

Post by pongpanote
on 26 ธันวาคม 2560
ฮิต: 29

0000A680

วันที่ 25  ธันวาคม 2560  นางนพรัตน์   นิพัทธ์ธีรนันท์  สค.อุดรธานี 

พร้อมด้วยนางตวงพร  พนมภูมิ และนางหทัยชนก ผลบุญ นว.แรงงานชำนาญการ

และผอ.ศปข.4. ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย ณ บ้านโสกแก 

ต.เมืองเพีย  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 20 คน ในการนี้พนักงานตรวจแรงงาน

ได้ชี้แจงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้สมาชิกของกลุ่มได้รับทราบ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศปข.4 (อุดรธานี) ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย

Post by pongpanote
on 26 ธันวาคม 2560
ฮิต: 28

0000A681

0000A682

0000A683

วันที่ 25  ธันวาคม 2560  นางวาสนา ฤทธาภัย  ผอ.ศปข.4 (อุดรธานี) 

ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ กลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย  ณ บ้านโสกแก 

ต.เมืองเพีย  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 20 คน

ในการนี้ได้ชี้แจงการจัดทำ 5 ส. การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างถูกวิธีและวิธีการทำงานกับเครื่องจักร/ไฟฟ้า ให้เกิดความปลอดภัย

และพนักงานตรวจแรงงาน สสค.อุดรธานีได้ชี้แจงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

คุ้มครองแรงงาน ให้สมาชิกของกลุ่มได้รับทราบ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สค.อุดรธานี มอบหมายให้ นางหทัยชนก ผลบุญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 26 ธันวาคม 2560
ฮิต: 24

0000A679

วันที่ 25  ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางนพรัตน์  นิพัทธ์ธีรนันท์  สค.อุดรธานี 

มอบหมายให้ นางหทัยชนก  ผลบุญ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบ ในการจัดอบรมตามโครงการสังคมสร้างสุข 

พลังสร้างชาติ กิจกรรมการทำเครื่องจักสานพลาสติก ณ วัดจูมพร บ้านดอนม่วง ต.นาม่วง

อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี  มีผู้เข้ารับการอบรม 28 คน