แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

101929
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
233
524
5586
91193
18255
20094
101929

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-25 11:57

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สสค.ชัยนาท จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนา เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ณ ศาลา SML หมู่ ๑ บ้านท่าสำโรง ต.บางขุด อ.สรรคบุรี

Post by pongpanote
on 20 ธันวาคม 2560
ฮิต: 20

0000A611

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ สสค.ชัยนาท จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ณ ศาลา SML หมู่ ๑ บ้านท่าสำโรง

ต.บางขุด อ.สรรคบุรี เพื่อให้เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ สารเคมีอันตราย

ในการประกอบอาชีพและการป้องกันอันตรายเบื้องต้น บทบาทของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

ก.ม.ประกันสังคม ม.๔๐ และการดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกายของตนเองในการทำงาน

โดยพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานจิตเวช ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน

และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๖๐ สสค.ลพบุรี จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนา เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Post by pongpanote
on 20 ธันวาคม 2560
ฮิต: 16

0000A609

0000A610

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๖๐ สสค.ลพบุรี จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ ร้านกำไรทอง ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ คน

เป็นอสร. โดยให้ความรู้ เรื่อง ภารกิจ สนง. กฏหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

และบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย

วันที่ 19 ธันวาคม 60 นายสมภพ มาลีแก้ว สค.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายอานันท์ แก้วดวงดี ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางลอองศิลป์ ญาณวารี ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงาน ในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557

Post by pongpanote
on 20 ธันวาคม 2560
ฮิต: 18

0000A606

วันที่ 19 ธันวาคม 60 นายสมภพ มาลีแก้ว สค.เพชรบูรณ์

มอบหมายให้ นายอานันท์  แก้วดวงดี  ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

และนางลอองศิลป์  ญาณวารี ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงาน ในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557

และความรู้เกี่ยวกับความ ปลอดภัย ในการทำงาน แก่สมาชิกชาวไร่ยาสูบ จังหวัดเพชรบูรณ์

เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานสู่แรงงานภาคเกษตรและ แรงงานนอกระบบ 

ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับบริษัท ไซแอม โทแบค โค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ณ โกดังของบริษัทฯ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  2 รุ่น ๆ ละ 150 คน รวม 300 คน

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สค. ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงาน กิจกรรมวินัยอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงในอาชีพ

Post by pongpanote
on 20 ธันวาคม 2560
ฮิต: 17

0000A607

0000A608

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สค. ร้อยเอ็ด

ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมของกำลังแรงงาน

กิจกรรมวินัยอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงในอาชีพ จัดโดยจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

มีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ในการนี้ได้มอบหมายให้

นายบุญถม มูลมาตย์ นักวาชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

และกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 220 คน

สสค.อุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ แก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพื่อรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว และการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี

Post by pongpanote
on 20 ธันวาคม 2560
ฮิต: 16

0000A604

0000A605

สสค.อุบลราชธานี จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่

แก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพื่อรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว และการดำเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 65 คน ณ โรงแรมรีเจนท์ พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี