แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

141241
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
345
2363
136380
9416
12855
141241

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 03:07

วันที่ 22 ธันวาคม 60 นางวาสนา ฤทธาภัย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย ในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) มอบหมายให้นายณัฐสันตพัท จุทาการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี สร้างการรับรู้ตามนโยบาย Safety Thailand ตามโครงการสังคมสร้างสุข

Post by pongpanote
on 25 ธันวาคม 2560
ฮิต: 49

 0000A657

วันที่ 22 ธันวาคม 60 นางวาสนา ฤทธาภัย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย

ในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) มอบหมายให้นายณัฐสันตพัท จุทาการ

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

สร้างการรับรู้ตามนโยบาย Safety Thailand ตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ

โดยเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน"

แก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มอาหารพื้นเมือง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 26 คน

ณ ศาลาวัดศรีทัส บ้านหนองนาคำ ม.1 ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 สสค.พังงา จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

Post by pongpanote
on 25 ธันวาคม 2560
ฮิต: 39

0000A655

0000A656

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 สสค.พังงา จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน  ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดมาตุคุณาราม ตำบลกระโสม

อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยให้ความรู้ในเรื่อง การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือทำกิจกรรมและให้ความสนใจซักถามวิทยากรตลอดการอบรม

กรมสวัสดิการฯ เดินหน้าสนองนโยบาย รมว. รง. ในการส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. (12.01 น.) - 22 ธ.ค. ๒๕๖๐ (12.00 น.)

Post by pongpanote
on 22 ธันวาคม 2560
ฮิต: 62

กรมสวัสดิการฯ เดินหน้าสนองนโยบาย รมว. รง. ในการส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. (12.01 น.) - 22 ธ.ค. ๒๕๖๐ (12.00 น.)

2560 12 15 22

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) นายเวียง สุวรรณะ สค.สงขลา มอบหมายให้นางเยาว์วพา แดงบรรจง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การใช้แก๊ส การใช่เครื่องมือบรรจุขนม และวิธีการสังเกตุอปกรณ์ที่ชำรุด และวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุ

Post by pongpanote
on 22 ธันวาคม 2560
ฮิต: 68

0000A653

0000A654

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) นายเวียง สุวรรณะ สค.สงขลา มอบหมายให้นางเยาว์วพา แดงบรรจง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การใช้แก๊ส

การใช่เครื่องมือบรรจุขนม และวิธีการสังเกตุอปกรณ์ที่ชำรุด  และวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

แก่กลุ่มแม่บ้านเกาะกากมหานคร หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา จำนวน 30 คน

กรมสวัสดิการฯ เดินหน้าสนองนโยบาย รมว. รง. ในการส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ประจำวันที่ 22 ธ.ค. 2560

Post by pongpanote
on 22 ธันวาคม 2560
ฮิต: 639

กรมสวัสดิการฯ เดินหน้าสนองนโยบาย รมว. รง. ในการส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ประจำวันที่ 22 ธ.ค. 2560

22122560