แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

101947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
251
524
5604
91193
18273
20094
101947

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-25 11:59

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสมภพ มาลีแก้ว สค. เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางอัญชลี ใจดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรม โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Post by pongpanote
on 13 ธันวาคม 2560
ฮิต: 47

0000A532

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสมภพ มาลีแก้ว สค. เพชรบูรณ์ มอบหมายให้

นางอัญชลี ใจดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรม

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ แก่อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านทับเบิก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจำตำบลทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกับภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การสร้างเครือข่ายการคุ้มครอง

แรงงานนอกระบบ พ.บ.ร.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 กฎกระทรวง

ฉบับที่ 14 กฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. 2541 ความปลอดภัยในการทำงาน และความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

เครือข่ายแรงงานนอกระบบเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน

ก.แรงงาน ทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง ผู้ผ่านการทดสอบสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้ กระตุ้นสังคมสร้างความตระหนัก สร้างเครือข่ายให้คนทำงานมีความปลอดภัย ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

Post by pongpanote
on 13 ธันวาคม 2560
ฮิต: 30

 0000A530

0000A531

 

ก.แรงงาน ทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

ผู้ผ่านการทดสอบสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้

กระตุ้นสังคมสร้างความตระหนัก สร้างเครือข่ายให้คนทำงานมีความปลอดภัย

ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

การทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง

(จป.เทคนิคขั้นสูง) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ

จำนวน 123 คน โดยผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง จำนวน 180 ชั่วโมง จากหน่วยฝึกอบรม

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกฎหมายกำหนด

ให้ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวต้องเข้ารับการทดสอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อทดสอบผ่านจึงจะได้รับวุฒิบัตร และมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับเทคนิคขั้นสูง และสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการได้
          รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) โดยกำหนดให้การขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง เป็น 1 ใน 11 นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องทำให้การประสบอันตรายจากการทำงานลดลงเป็นศูนย์
           ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในปี 2559 มีผู้ประสบอันตรายจากการทำงานจำนวน 89,488 ราย เสียชีวิต 584 ราย และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินสมทดแทนจำนวน 1,666.94 ล้านบาท 
           “งานด้านความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัย ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความตระหนักรู้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานให้เข้มแข็ง ขณะเดียวกันสถานประกอบการเองจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งถอดบทเรียนจากเหตุการณ์เดิมที่เคยเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานให้ลดลงเป็นศูนย์” นายวรานนท์ฯ กล่าวในท้ายสุด

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/65290/1513079126

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ แรงงานนอกระบบแห่งชาติ

Post by pongpanote
on 12 ธันวาคม 2560
ฮิต: 31

0000A529

0000A528

0000A527

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ

แรงงานนอกระบบแห่งชาติ การประชุมดังกล่าวมี สาระสำคัญ

เช่น รับทราบสถานการณ์ของแรงงานนอกระบบ ผลการดำเนินงาน

ด้านแรงงานนอกระบบของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560

พิจารณาการจัดงานประชุมสมัชชาแรงงานนอกระบบ เป็นต้น

โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พร้อมเจ้าหน้าที่ กสร. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปกิจกรรมการขับเคลื่อนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กสร. ทั่วประเทศ สนองนโยบาย รมว.แรงงาน ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560

Post by pongpanote
on 12 ธันวาคม 2560
ฮิต: 378

 

สรุปกิจกรรมการขับเคลื่อนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กสร. ทั่วประเทศ สนองนโยบาย รมว.แรงงาน ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560

12122560

วันนี้ 9 ธันวาคม 2560 นายธุวานนท์ ดวงจักร์ ผอ.ศปข 9 (สงขลา) ได้มอบหมายให้นายอภิชนม์ แก้วมณี นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับชมรมคนรักกีฬาวัดจันทร์ ออกแจกสิ่งของเครื่องบริโภคจำพวกอาหารแห้งแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอสิงหนคร อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา

Post by pongpanote
on 12 ธันวาคม 2560
ฮิต: 33

0000A524

0000A525

วันนี้ 9 ธันวาคม 2560 นายธุวานนท์ ดวงจักร์ ผอ.ศปข 9 (สงขลา)

ได้มอบหมายให้นายอภิชนม์ แก้วมณี นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับชมรมคนรักกีฬาวัดจันทร์

ออกแจกสิ่งของเครื่องบริโภคจำพวกอาหารแห้งแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอสิงหนคร

อำเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 500 ครัวเรือน

ซึ่งในส่วนของ ศปข 9. เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ในเชิงป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

อย่างปลอดภัย การป้องกันอัตรายเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ...เพื่อให้ผู้ประสบภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็น

แรงงานนอกระบบมีอาชีพปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ได้มีความรู้และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย.