แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

141266
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
345
2388
136380
9441
12855
141266

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 03:15

วันที่ 15 ธ.ค. 60 สสค.ขอนแก่น จัดอบรม" โครงการเสริมสร้างวินัย การทำงานในภาคอุตสาหกรรม " ณ .วิชชิ่งทรีรีสอร์ท และศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกประสบการณ์จริงด้านความปลอดภัย " ( Safety Dojo ) " ณ.บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

Post by pongpanote
on 18 ธันวาคม 2560
ฮิต: 31

0000A585

0000A586

0000A587

วันที่ 15 ธ.ค. 60  สสค.ขอนแก่น จัดอบรม" โครงการเสริมสร้างวินัย

การทำงานในภาคอุตสาหกรรม " ณ .วิชชิ่งทรีรีสอร์ท  และศึกษาดูงาน

ศูนย์ฝึกประสบการณ์จริงด้านความปลอดภัย " ( Safety Dojo ) "

ณ.บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ แก่แรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ 2561

Post by pongpanote
on 18 ธันวาคม 2560
ฮิต: 39

0000A582

0000A583

0000A584

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จังหวัดอุทัยธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่

แก่แรงงานผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เข้ารับการอบรม

เป็นกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ ในสถานประกอบกิจการ และแรงงานนอกระบบ

รวมจำนวน 55 คน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สวัสดิการสังคม

สำหรับผู้สูงอายุและการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง

และครอบครัวด้านสุขภาพกาย/สุขภาพจิต "อโรคยาคลินิก" การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

วันที่ 15 ธันวาคม 60 นางวาสนา ฤทธาภัย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี) มอบหมายให้นายณัฐสันตพัท จุทาการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าประชุมคณะทำงาน ภายใต้ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดอุดรธานี

Post by pongpanote
on 15 ธันวาคม 2560
ฮิต: 34

0000A580

วันที่ 15 ธันวาคม 60 นางวาสนา ฤทธาภัย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4

(อุดรธานี) มอบหมายให้นายณัฐสันตพัท จุทาการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าประชุมคณะทำงาน

ภายใต้ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำ

1.แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ปี 2561

2.บูรณาการกับหน่วยงาน

3. ผลการดำเนินการตามแผน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ เพื่อเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบต่อไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สค.อุดรธานี มอบหมายให้นางวษมล มณีสุต นว.ชพ. เข้าประชุมคณะทำงานภายใต้ศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดอุดรธานี

Post by pongpanote
on 18 ธันวาคม 2560
ฮิต: 30

0000A581

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สค.อุดรธานี

มอบหมายให้นางวษมล มณีสุต นว.ชพ. เข้าประชุมคณะทำงานภายใต้ศูนย์ประสานงาน

และสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำ

1.แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ปี 2561

2.บูรณาการกับหน่วยงาน

3. ผลการดำเนินการตามแผน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ เพื่อเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ

แรงงานนอกระบบ ต่อไป จัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (15 ธค.60) สสค.ชย.มอบหมายให้นายเชาวลิต ชมภูกุล และนายฉลอง วงศ์บุตร ตรวจแรงงานนอกระบบ (ภาคเกษตรนาข้าวและไร่มันสำปะหลัง) เพื่อกำกับดูแล นายจ้าง/สร้างการรับรู้/ ให้ปฎิบัติตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน การป้องกันแก้ไข การใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและความปล

Post by pongpanote
on 15 ธันวาคม 2560
ฮิต: 35

0000A577

0000A578

0000A579

วันนี้ (15 ธค.60) สสค.ชย.มอบหมายให้นายเชาวลิต ชมภูกุล และนายฉลอง วงศ์บุตร

ตรวจแรงงานนอกระบบ (ภาคเกษตรนาข้าวและไร่มันสำปะหลัง) เพื่อกำกับดูแล

นายจ้าง/สร้างการรับรู้/ ให้ปฎิบัติตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน การป้องกันแก้ไข

การใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ต.ชีลอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ