แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

101926
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
230
524
5583
91193
18252
20094
101926

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-25 11:56

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.60 นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับกลุ่มแรง

Post by pongpanote
on 04 ธันวาคม 2560
ฮิต: 44

0000A456

 

 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.60 นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน

ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา โดยเน้นเรื่องการขยายการคุ้มครอง

สู่แรงงานนอกระบบในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และมีความปลอดภัยในการทำงาน

ห่างไกลจากโรคจากการทำงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางสาวสาคร สนธิเจริญ รก สค ประจวบฯ ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 -2564

Post by pongpanote
on 01 ธันวาคม 2560
ฮิต: 55

0000A452

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางสาวสาคร สนธิเจริญ รก สค ประจวบฯ

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงาน

นอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 -2564 เพื่อร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา

ของแรงงานนอกระบบ (SWOT) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติงาน

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริการจัดการแรงงานนอกระบบ

1) เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง

2)เสริมสร้างสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อการทำงาน

3)เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

โดยกำหนดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ระยะเวลาดำเนินการธันวาคม2560 -กุมภาพันธ์2561) ดังนี้

1.ให้ความรู้แก่ อสร.บุคลากรท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่ม/สมาคมต่างๆ จำนวน 80 คน

2.กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 3 กลุ่ม (ทำผ้าปาติก อ.หัวหิน ทำกระเป๋าเชือกสายร่ม

อ.ทับสะแก และทำผลิตภัณฑ์จากยางพารา อ.บางสะพาน)

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น แนะนำแหล่งเงินทุน

และแนวทางการตลาดแก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมการจัดทำ ดังนี้ หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัด

สนง.พัฒนาชุมชน สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.พัฒนาสังคมฯสนง.สาธารณสุขจังหวัด

และ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณนี้

จังหวัดจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ จำนวน 300,000 บาท

สรุปกิจกรรมขับเคลื่อนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กสร. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60

Post by pongpanote
on 01 ธันวาคม 2560
ฮิต: 411

สรุปกิจกรรมขับเคลื่อนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กสร. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 60 - 1 ธ.ค. 60

2711 0112 2560

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวพรประไพ อัศวเหม สค.สิงห์บุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 01 ธันวาคม 2560
ฮิต: 43

0000A451 

 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวพรประไพ อัศวเหม สค.สิงห์บุรี

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

และการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ร.บ.ผู้รับงานไปทำที่บ้าน

ความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น เพื่อระวังการประสบอันตรายจากการทำงาน 

แก่ กลุ่มแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน

ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

ครั้งนี้มีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๓ คน

สรุปกิจกรรมขับเคลื่อนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กสร. ทั่วประเทศ ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 60

Post by pongpanote
on 01 ธันวาคม 2560
ฮิต: 78

สรุปกิจกรรมขับเคลื่อนการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กสร. ทั่วประเทศ ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 60

01122560