แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

101942
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
246
524
5599
91193
18268
20094
101942

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-25 11:58

สสค.อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้นโยบายด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 28 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 32

0000A375

0000A376

0000A377

0000A378

0000A379

0000A380

0000A381

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เป็นประธานในพิธีและบรรยายให้ความรู้นโยบายด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

กลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบ(วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด)และเครือข่าย

จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรทำเห็ด

หมู่ทึ่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน

วันที่ 27 พย. 60 เวลา 14.00 น. นายสมเกียรติ คมนศุภสวัสดิ์ สค.น่าน ได้เข้าตรวจแรงงานนอกระบบ จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มการปักผ้าด้นมือ ประเภทงานปักผ้าด้นมือลายโบราณ

Post by pongpanote
on 28 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 30

0000A374

 

วันที่ 27 พย. 60 เวลา 14.00 น. นายสมเกียรติ คมนศุภสวัสดิ์ สค.น่าน

ได้เข้าตรวจแรงงานนอกระบบ จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มการปักผ้าด้นมือ

ประเภทงานปักผ้าด้นมือลายโบราณ มีนางพัชรี โนทะนะ เป็นหัวหน้ากลุ่ม

อยู่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 6 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีสมาชิก 13 คน

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงสิทธิของผู้รับงาน  การดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อขยายผลไปยังสมาชิกในกลุ่มต่อไป

วันที่ 27 พ.ย. 2560 นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สค.อุดรธานี ร่วมกับ นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4 อุดรธานี พร้อมด้วย นางหทัยชนก ผลบุญ นว.แรงงานชำนาญการ เข้าพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนบูรณาการร่วมกัน เพื่

Post by pongpanote
on 28 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 65

0000A367

0000A369

0000A368

 

วันที่ 27 พ.ย. 2560 นางนพรัตน์  นิพัทธ์ธีรนันท์  สค.อุดรธานี

ร่วมกับ นางวาสนา  ฤทธาภัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน

เขต 4 อุดรธานี พร้อมด้วย นางหทัยชนก  ผลบุญ นว.แรงงานชำนาญการ

เข้าพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนบูรณาการร่วมกัน

เพื่อขับเคลื่อนงานด้านแรงงานนอกระบบในจังหวัดอุดรธานี 

มีการบูรณาการด้านข้อมูลและการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน

วันนี้ (27 พ.ย.60) นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมบูรณาการกับสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ในการให้ความรู้และชี้แจงภารกิจ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จ

Post by pongpanote
on 28 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 38

0000A373

0000A372

0000A371

0000A370

วันนี้ (27 พ.ย.60) นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

ร่วมบูรณาการกับสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ในการให้ความรู้และชี้แจงภารกิจ

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบตามโครงการสังคมสร้างสุข

พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 หลักสูตร การทำขนมไทย

จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา โดยเน้นย้ำเรื่องการคุ้มครองแรงงาน

นอกระบบในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และมีความปลอดภัยในการทำงาน

ห่างไกลจากโรคจากการทำงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

สสค.สมุทรสงครามได้จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 28 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 28

0000A365

0000A366

0000A364

 

สสค.สมุทรสงครามได้จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง

เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เรียบร้อยแล้ว เครือข่ายผ่านการอบรม 20 คน