แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

101940
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
244
524
5597
91193
18266
20094
101940

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-25 11:58

นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรปฏิบัติการ นายอดุลย์ มาลิกุลสลาม เจ้าพนักงานแรงงาน นายบาฮารี ดือราฮิง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล ร่วมให้ความรู้และชี้แจงภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา

Post by pongpanote
on 23 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 21

 

0000A265

0000A267

วันนี้ (22 พ.ย.60) เวลา 09.00 น.       นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรปฏิบัติการ นายอดุลย์ มาลิกุลสลาม เจ้าพนักงานแรงงาน นายบาฮารี ดือราฮิง เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล ร่วมให้ความรู้และชี้แจงภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลาตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ณ โรงเรียนบ้านลอกอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สสค.เพชรบูรณ์ ได้ประสานการบูรณาการงานนอกระบบโดยให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 23 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 34

0000A264

สสค.เพชรบูรณ์ ได้ประสานการบูรณาการงานนอกระบบโดยให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ ซึ่งได้ประสานการบูรณาการร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน มีแผนการดำเนินงานในปี 2561 โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ดังนี้

1. ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินโครงการ 2 โครงการ คือ 1) โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ ดำเนินการ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 อบรมอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ 106 คน จำนวน 9 รุ่น ๆ ละ 20 คน เริ่มเดือน ธ.ค.60 กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงานและแรงงานนอกระบบ 234 คน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2
2) โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ภายใต้กิจกรรมการจ้างงานและการฝึกอาชีพ ดำเนินการในไตรมาสที่ 2
2. ร่วมกับบริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด อบรมให้ความรู้แก่ชาวไร่ยาสูบ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 900 คน ดำเนินการวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560
3. สสค.พช จะได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวาระการประชุมตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ที่กำหนดจัดประชุมในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมประจำเดือนของแต่ละแห่งต่อไป

นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และน.ส.เลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสวัสดิการแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 23 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 42

 

0000A258

0000A259

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบในการต่อยอดพัฒนาอาชีพและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย
22 พ.ย.60 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และน.ส.เลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสวัสดิการแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้มีการสร้างงาน แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 2 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มอาชีพสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด สมาชิก 20 คน
2) กลุ่มอาชีพอาหารไทย ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด สมาชิก 30 คน

นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา และนางสาวเจนจิรากุลณา นิติกรปฏิบัติการ ร่วมให้ความรู้และชี้แจงภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา

Post by pongpanote
on 23 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 52

0000A261

0000A262

0000A263

วันนี้ (22 พ.ย.60) นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา และนางสาวเจนจิรากุลณา นิติกรปฏิบัติการ ร่วมให้ความรู้และชี้แจงภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบตามโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 30 คน โดยเน้นย้ำเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกับนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมอาคารกระทรวงแรงงาน