แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

141252
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
345
2374
136380
9427
12855
141252

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 03:11

วันที่ 29 พย. 60 เวลา 14.00 น. นายสมเกียรติ คมนศุภสวัสดิ์ สค.น่าน ได้เข้าตรวจแรงงานนอกระบบ

Post by pongpanote
on 30 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 62

0000A435

วันที่ 29 พย. 60 เวลา 14.00 น. นายสมเกียรติ คมนศุภสวัสดิ์ สค.น่าน

ได้เข้าตรวจแรงงานนอกระบบ จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตผ้าสำเร็จรูปผ้าทอมือ

มีนางแพรว คำภานุช เป็นหัวหน้ากลุ่ม อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ 1 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

มีสมาชิกกลุ่ม 12 คน ทั้งนี้ ได้ชี้แจงสิทธิของผู้รับงาน  การดูแลสุขอนามัย

และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขยายผลไปยังสมาชิกในกลุ่มต่อไป

สสค. แม่ฮ่องสอน บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อ ขยายความรู้ ให้ แรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Post by pongpanote
on 30 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 69

0000A430

0000A431

0000A432

0000A433

0000A434

 

สสค. แม่ฮ่องสอน บูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน

จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อ

ขยายความรู้ ให้ แรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่28 พ.ย.60 น.ส. ศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สค. แม่ฮ่องสอน

ได้บรรยาย บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

และในวันที่29 พ.ย 60 ได้ร่วมกับจนท.ของสนง.ให้ความรู้แก่ อสร. ตามสิทธิหน้าที่

นายจ้าง ลูกจ้าง และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในแรงงานภาคเกษตร

โดยผ่านกิจกรรม Walk Rally ให้ความรู้ตามฐานต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวง

การให้ความรู้ผ่านกิจกรรมทำให้ อสร.มีความสนุกสนาน และเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี

ทั้ง จนท.แต่ละหน่วยงาน และกับ อสร. ซึ่ง สสค.จ.มส. ได้ประสานงาน อสร.

ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพเกษตร เพ่ีื่อขยายผลให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม ต่อไป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ ปรกแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายธงชัย เซี่ยงคิ้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการสำรวจข้อมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มผู้รับ

Post by pongpanote
on 30 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 100

0000A428          0000A427

0000A426                  0000A425

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายนรินทร์ บุญพร้อม สค.ราชบุรี

ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ ปรกแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการ

และนายธงชัย เซี่ยงคิ้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการสำรวจข้อมูล

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปั้นดินไทย

ชื่อกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนปั้นดินไทย ตั้งอยู่เลขที่ 129/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีนางสาวพิมพ์ชนก ห้วยหงษ์ทองเป็นผู้นำกลุ่ม

มีสมาชิก จำนวน 10 กลุ่มทำเองขายเอง พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงเรื่องสิทธิหน้าที่

ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน และพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการทำงาน  ซึ่งผู้รับงานฯ ได้รับทราบสิทธิ

และรับว่าจะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยตามคำแนะนำ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย มากทรัพย์ สค. ตาก มอบหมายให้นายวรรณะ สามัคคี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายชาติชาย วิจิตรไทย เจ้าหน้าที่แปลภาษา ตรวจแรงงานภาคเกษตรกรรม

Post by pongpanote
on 30 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 65

0000A429 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายอำนวย มากทรัพย์ สค. ตาก

มอบหมายให้นายวรรณะ สามัคคี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

และนายชาติชาย วิจิตรไทย เจ้าหน้าที่แปลภาษา ตรวจแรงงานภาคเกษตรกรรม

ของนายสมบูรณ์ ที่ตั้ง ม.6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก เพาะปลูกกุหลาบ

มีลูกจ้างสัญชาติเมียนมาทั้งหมด 15 คน ได้ชี้แจงข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยของลูกจ้าง

การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

วันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 16.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา และนางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้พบปะหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร และคณะผู้วิจัย ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

Post by pongpanote
on 30 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 48

0000A424

 

วันที่ 29 พ.ย. 60 เวลา 16.00 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา

และนางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา

ได้พบปะหารือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นิราทร และคณะผู้วิจัย

ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อม

สำหรับแรงงานนอกระบบในการก้าวสู่ภาวะสูงวัยอย่างกระปรี่กระเปร่า (Vitality)

แก่ระบบเศรษฐกิจ โดยมีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยเป็นหน่วยงานหลัก

และมีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานสนับสนุน

ซึ่งคณะวิจัยได้เลือกจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ทำการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไก

มาตรการ และบทบาทของรัฐบาล ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อม

สำหรับแรงงานนอกระบบในการก้าวสู่ภาวะสูงวัยอย่างกระปรี่กระเปร่า (ช่วงอายุ 45-60 ปี)