แบบสำรวจขัอมูลเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

icon 2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

141235
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
51
345
2357
136380
9410
12855
141235

Your IP: 192.168.2.69
2018-05-27 03:05

สสค.พัทลุง ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง โดยใช้ชื่องาน "รวมใจพัทลุง สานพลังสตรี ทำดีด้วยหัวใจ"

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 51

0000A967

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดพัทลุงโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดและคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด ได้ร่วมกันจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดพัทลุง

ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 โดยใช้ชื่องาน "รวมใจพัทลุง สานพลังสตรี ทำดีด้วยหัวใจ" โดยมีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสำนักงานฯได้นำกลุ่มสตรีที่เป็นตัวแทน

จากสถานประกอบกิจการต่างๆ และกลุ่มแรงงานนอกระบบสตรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

รวมทั้งแสดงความยินดีกับสตรีที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นสาขาเครือข่ายแรงงาน ที่สำนักงานฯเป็นผู้คัดเลือกเข้าไป

และได้รับรางวัลในงานนี้

 

 

ศปข.4 (อุดรธานี) ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมกันออกแบบปรับปรุงสภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 48

0000A966

วันที่ 12 มี.ค. 61 นางวาสนา ฤทธาภัย ผอ.ศปข.4 (อุดรธานี) ร่วมกับ สสค.อุดรธานี

และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงเมืองเพีย

ณ บ้านโสกแก - คำเจริญ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 30 คน

ในการนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมกันออกแบบปรับปรุงสภาพการทำงาน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้

1. ออกแบบตะแกรงครอบบริเวณจุดหมุนจุดเหวี่ยงเครื่องคั่วถั่ว

2.ออกแบบแผ่นกั้นความร้อนบริเวณเตาแก๊สเครื่องคั่วถั่ว

3.แนะนำซ่อมบำรุงปลั๊กไฟและสายไฟที่ชำรุด

4.แนะนำท่าทางการทำงานที่ลดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ

ในการนี้ ศปข.4 ร่วมกับ สสค.อุดรธานี และสพร.18 อุดรธานี จะร่วมกันสนับสนุน/บริจาค

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการติดตั้งวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มดังกล่าว

 

 

สสค.พิจิตร ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานลูกจ้างในแรงงานนอกระบบภาคเกษตร (โร่อ้อย)

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 51

0000A964

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายเกริกไกร นาสมยนต์ สค.พิจิตร  มอบหมาย

ให้นางมนัสเนตร ดิษปาน นว.ชำนาญการ และนางมิ่งขวัญ ภู่อ่ำ นว.ชำนาญการ 

ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานลูกจ้างในโร่อ้อย หมู่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง

จังหวัดพิจิตร พบลูกจ้าง 24 คน ไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก

แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์

 

 

สสค.พะเยา ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบาย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ

Post by pongpanote
on 19 มีนาคม 2561
ฮิต: 49

0000A965

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางนิลวรรณ ระพิพงษ์ สค.พะเยา

เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและกลไกการนำนโยบาย

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา)

ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ในการนี้เป็นการเตรียมหลักสูตร

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในระดับพื้นที่(ตำบล) ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

 

 

แรงงานนอกระบบได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561

Post by pongpanote
on 12 มีนาคม 2561
ฮิต: 82

แรงงานนอกระบบได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561

2561 03 05 09